ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ OD DNIA 1 LIPCA 2018 ROKU WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018 roku


Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza  postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 roku wychodzą z użycia.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew ( wniosek), opłatę kancelaryjną ( np. za wydanie odpisu orzeczenia ) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej. Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego ( składajacego się z 14 cyfr arabskich), odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

• nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;

• nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;

• dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóżniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:

• na stronie systemu e-Płatności ( portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl

Portal e-Płatności, niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych. Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu.

 

Rejestr zmian dla: ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ OD DNIA 1 LIPCA 2018 ROKU WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-24
Publikacja w dniu:
2018-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-24
Publikacja w dniu:
2018-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-24
Publikacja w dniu:
2018-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-24
Publikacja w dniu:
2018-04-24
Opis zmiany:
b/d